Privacy

 

Het Gezonde Huis neemt uw privacy serieus. Wij zijn gehouden om de privacy van de bezoeker van deze website te beschermen. Lees deze privacyverklaring aandachtig door, zodat u weet hoe we persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken.

Vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan:

Het Gezonde Huis
Tegelseweg 59, 5912BB Venlo, Nederland
Tel: 06 – 25 48 64 47
E-mail: info@hetgezondehuis.nl

Artikel 1: Algemeen
1.1 Voor Het Gezonde Huis is een verantwoorde omgang met gegevens van de bezoeker van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt.

Artikel 2: Omgaan met persoonsgegevens
2.1 Om het gebruik van de website te bevorderen kunnen wij uw gegevens vastleggen in een bestand. Wanneer u informatie bij ons aanvraagt of goederen of diensten bestelt, vragen wij u uw naam, e-mailadres en andere relevante contactinformatie in te voeren. We gebruiken de verzamelde informatie uitsluitend om contact met u op te kunnen nemen in het kader van een gangbare klantrelatie, om een optimaal gebruik van onze website, diensten en producten mogelijk te maken en om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze producten. Wij zullen daarbij rekening houden met uw voorkeur. Deze kunt u kenbaar maken tijdens de registratieprocedure.
2.2 Het Gezonde Huis kan uw gegevens verstrekken aan met haar gelieerde ondernemingen en aan derden die wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Tevens kunnen wij voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Artikel 3: Uw rechten
3.1 Het Gezonde Huis wil duidelijk zijn over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens van de bezoeker omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Mocht u echter onverhoopt vragen hebben over de wijze waarop Het Gezonde Huis met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een bericht sturen aan info@hetgezondehuis.nl.
3.2 U kunt ook aan bovenstaand e-mailadres een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren of als u gegevens wilt laten wissen. Daarnaast kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of per post ontvangen van aanbiedingen.

Artikel 4: Cookies
4.1 Het Gezonde Huis maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om bij te houden welke voorkeuren de bezoeker van de website van Het Gezonde Huis heeft ingesteld voor een bepaalde dienst. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat de bezoeker van de website van Het Gezonde Huis een bepaalde advertentie te vaak ziet of om te registeren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Cookies kunnen de computer of bestanden die op de computer staan niet beschadigen. Als u ons gebruik van cookies niet accepteert, dan kunt u deze functionaliteit te allen tijde uitschakelen in uw internetbrowser.

Artikel 5: Wijzigingen
5.1 Het Gezonde Huis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze daarom regelmatig.

Bekijk het filmpje van ons 20 jarig lustrum!