Oefentherapie Cesar


Wat is oefentherapie Cesar?

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethodes,  gericht op behandeling en voorkoming van klachten ten gevolge van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.

Lisan Arts en Hanneke Bak zijn Oefentherapeuten Cesar

Basisgedachte

Mensen lopen, gaan zitten, staan op. Mensen bukken, tillen, springen. Iedereen doet dit op zijn eigen manier, maar niet iedereen gebruikt bij dezelfde beweging dezelfde spieren in dezelfde mate.

Het zijn bewegingen die zo vanzelfsprekend zijn geworden, dat we er niet of nauwelijks over nadenken. Totdat er iets misgaat. Misschien heeft u verkeerd getild en heeft u daardoor nu pijn in uw rug, of heeft u uw buikspieren verwaarloosd en uw rug overbelast. Of heeft u jarenlang alles op één spier gezet, terwijl u er drie of vier had kunnen gebruiken.

Wat er ook gebeurd is, als u bereid bent zelf iets te doen aan uw pijnklachten, kan Oefentherapie Cesar een goede behandelingsmethode voor u zijn.

De basisgedachte is:

  • dat er een optimaal grondpatroon van bewegen is aan te wijzen
  • en dat iedereen goede houdings- en bewegingsgewoonten kan ontwikkelen via een gericht leerproces.
Doel

Het doel is de klachten te doen verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande van ieders, strikt persoonlijke, bewegingsmogelijkheden en rekening houdend met de bepaalde situatie waarin een ieder zich bevindt.

De oefentherapeut kijkt samen met u naar uw lichaamshouding en manier van bewegen. Wat gebeurt er als u zit, loopt of andere bewegingen maakt? Welke spieren en gewrichten krijgen het daarbij zwaar te verduren? Daarbij wordt niet alleen naar uw klacht gekeken, maar naar uw hele lichaam. Spiegels zijn daarbij een hulpmiddel om u te laten zien wat uw gewoontehoudingen zijn en wat u daaraan zou kunnen verbeteren.

Natuurlijk is het niet gemakkelijk gewoontes van jaren te veranderen. Daarom zal de oefentherapeut altijd rekening houden met de omstandigheden thuis en op het werk.

Werkwijze

De oefentherapeut stelt een op de persoon gericht behandelplan op, dat bestaat uit een zorgvuldige keuze van oefeningen.
Als uitgangspunten voor dit behandelplan gelden:

de diagnose van de arts
het onderzoek van de oefentherapeut
de individuele situatie en mogelijkheden van de patiënt
het doel van de therapie
De patiënt moet zelf actief aan de therapie deelnemen en leren begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden  uitgevoerd, want: een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is het inpassen van het  geleerde  in het dagelijks leven.

Met behulp van de oefentherapeut leert u om bewuster om te gaan met uw lichaam. U zult merken dat u steeds vaker automatisch kiest voor een betere houding en een meer gezonde manier van bewegen. En zo bent u dus uiteindelijk zelf degene die uw klachten kan verhelpen of verminderen.

Indicaties

Oefentherapie Cesar en Mensendieck wordt onder andere toegepast bij:

  • De behandeling van klachten veroorzaakt door houdings- of bewegingsafwijkingen, bijvoorbeeld nek-, schouder- en rugklachten, heup- en knieklachten, spanningshoofdpijn en ook het bestrijden van beroepsklachten
  • De verbetering van houdings- en bewegingsafwijkingen ter voorkoming van   (beroeps)klachten
  • De behandeling van spanningsklachten; te veel spanning in het lichaam kan tot allerlei klachten leiden
  • De verbetering van ademtechniek, bijvoorbeeld bij CARA en hyperventilatie, maar ook bij spanningsklachten
  • De behandeling van patiënten met neurologische aandoeningen zoals hernia, ischias en uitstralende zenuwpijnen
  • De behandeling van orthopedische aandoeningen zoals arthrose, ziekte van Scheuerman en scoliose
  • De behandeling van rheumatische aandoeningen zoals rheumatoïde arthritis, ziekte van Bechterew en fybromyalgie
  • De behandeling van incontinentieklachten
Verwijzing en vergoeding

Voor een behandeling Oefentherapie is geen verwijzing van huisarts of specialist meer vereist.

De behandelingen worden (deels) vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder komt de vergoeding sinds 1 januari 2004 vanuit de aanvullende verzekering.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars: Deze staan op naam van Maatschap oefentherapie Cesar Venlo.

Atrosenetwerk

Het artrose netwerk is opgezet op initiatief van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck uit de regio West Brabant en Zeeland en is met name bedoeld voor 50-plussers. Het netwerk bestaat uit oefentherapeuten die zich verplicht hebben te werken volgens de richtlijn artrose van de VvOCM, aangevuld met de laatste inzichten over evidence based practice en patiëntgestuurde zorg.

Alle therapeuten werken, via het netwerk, ook mee aan onderzoek, gericht op het verder ontwikkelen van de beste oefentherapeutische behandelmethodes voor artrose. Dit, opdat u ook in de toekomst kunt rekenen op de best mogelijke zorg.

Waarom een artrose netwerk?

Uit onderzoek kwamen een aantal zaken naar voren, die zijn meegenomen in de opzet van dit behandelprotocol

  • Patiënten met artrose zijn het meest gebaat bij een behandeling, waarbij het dagelijks functioneren en de dagelijkse bewegingen centraal staan.
  • Het opvoeren van het niveau van oefeningen van licht naar zwaar onder deskundige begeleiding kan gebeuren zelfs als de patiënt pijn heeft. Dit heeft geen verslechtering van de artrose tot gevolg, maar verbetert wel de mogelijkheden van de artrosepatiënt.
  • Artrosepatiënten laten zich vaak teveel leiden door pijn. Zij gaan dan minder bewegen en beseffen niet, dat zij daardoor de verschijnselen van artrose juist kunnen verergeren.
  • Artrosepatiënten hebben baat bij extra begeleiding aangezien de behandeling op een gegeven moment stopt, maar de aandoening artrose chronisch is. Een persoonlijk oefenschrift of dossier kan de patiënt hierbij behulpzaam zijn.
  • Vraag/patiënt gestuurde zorg geeft een beter eindresultaat.

Voor meer informatie: www.artrosenetwerk.nl

Lisan Arts is lid van het Artrose netwerk.

Hanneke Bak, Oefentherapeut Cesar en Psychosomatisch- en Slaapoefentherapeut

Lisan Arts, Oefentherapeut Cesar

Bekijk het filmpje van ons 20 jarig lustrum!